Mapa zmagań dyplomatycznych i militarnych w dawnym powiecie wieleńskim

2022/05/19

      Osobom zainteresowanym dziejami walk o niepodległość i granice (1918 - 1921) udostępniamy mapę przedstawiającą polsko-niemieckie zmagania dyplomatyczne i militarne w dawnym powiecie wieleńskim. Kilkumiesięczna kwerenda, obejmująca analizę dokumentów, opracowań, prasy i materiałów kartograficznych, zaowocowała graficznym przedstawieniem najważniejszych wydarzeń, które doprowadziły do włączenia południowo-zachodniej Wieleńszczyzny w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Opracowniem mapy zajął się piszący te słowa. 

                                                                           dr hab. Arkadiusz Słabig