Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu EKOszkoła 2024

2024/06/27

 „Koniec roku szkolnego to czas podsumowań pracy szkoły, uczniów i nauczycieli, a także czas na podsumowanie sukcesów placówki. Z tej okazji chciałybyśmy podsumować IV edycję ogólnopolskiego projektu EKOSZKOŁA, który realizowany był przez cały rok szkolny 2023/2024 przez uczniów i nauczycieli z Państwa placówki.

 
EkoSzkoła to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Honorowy patronat nad projektem sprawuje: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Głos Nauczycielski, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Lasy Państwowe. W obecnym roku szkolnym, do udziału w projekcie zgłosiło się 567 placówek edukacyjnych z całej Polski: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, zespoły szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz internaty i bursy szkolne.
 
Po ocenie EkoRaportów przesłanych przez szkolnych koordynatorów projektu, placówki, które zrealizowały zadania projektowe uzyskały tytuł EKOSZKOŁA 2024, EKOPRZEDSZKOLE 2024 i EKOPLACÓWKA 2024. W czwartej edycji zaszczytny tytuł otrzymały 233 placówki. Miło nam poinformować, iż Państwa placówka spełniła wszystkie wymagania formalne, bardzo mocno angażując się w zaplanowane ekologiczne działania. Gratulujemy pięknie uzyskania przez szkołę zaszczytnego tytułu. Nauczycielkom i nauczycielom z Państwa szkoły, którzy realizowali projekt, gratulujemy uzyskania tytułu Promotor Ekologii 2024.”
 
szkolny koordynator projektu: Monika Kornacka