Uroczystość nadania sztandaru szkole

2014/05/29

Dzień 31 stycznia 2014r zapisał się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych.Nastąpiło w nim bowiem uroczyste nadanie sztandaru szkole.Uroczystości rozpoczęła Msza Święta podczas której został poświęcony sztandar.Rodzice w imieniu fundatorów sztandaru poprosili ks.Proboszcza o dokonanie aktu poświęcenia i modlitwę,aby dzieci naszej szkoły w swoim życiu czcili wartości,jakimi są dla każdego honor, bezgraniczne poświęcenie, miłość i wzajemny szacunek. Chrzestnymi sztandaru byli:Burmistrz Wielenia Zbigniew Stochaj, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Gała i skarbnik Rady Rodziców Marzena Piechowiak.Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleń i Ochotniczej Straży Pożarnej z Miałów. Druga część tego wydarzenia odbyła się w świetlicy wiejskiej.Tam bardzo serdecznie powitał wszystkich gości dyrektor szkoły.Byli wśród nich: Gospodarz Gminy Pan Zbigniew Stochaj – Burmistrz Wielenia, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej- Maria Janyska i Romuald Ajchler , Starosta Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego Pan Wiesław Maszewski, Prezes Zarządu Głównego TPPW w Poznaniu Pan Stefan Barłóg z członkiem Prezydium Zarządu Panem Januszem Sałatą, Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pani Wioletta Zarzeczna, Zastępca Burmistrza Wielenia Pani Magdalena Sobczak, Ks.proboszcz Andrzej Leda, członk Zarządu Głównego TPPW i Prezes Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego Ziemi Czarnkowskiej Pan Tadeusz Stachowski, Prezes Koła TPPW Koła Ziemi Wieleńskiej Pan Mirosław Nawrot, Delegacja Koła Zarządu Miejsko- Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Wieźniów Politycznych w Wieleniu, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Wieleniu Pan Marek Dolny, Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu Pan Przemysław Grześkowiak, Pani Marta Durejko -przedstawicielka Nadleśnictwa Potrzebowice, Dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych z Gminy Wieleń, Prezes PK Noteć i radny powiatowy Pan Adam Pazurk, sołtysi wsi Biała, Mężyk i Miały, Prezes OSP Miały Pan Roman Stańko, Prezes Stowarzyszenia Lokalnego wsi Miały Pan Marek Doczekalski, Pani Hanna Forbrich -inspektor ds. promocji UM w Wieleniu, pomysłodawcy i współtwórcy przyszkolnego obelisku poświęconego Pamięci Powstania Wielkopolskiego ,Państwo Wanda i Mieczysław Hudzinski, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora- Milanka w Miałach, synowie i córki Powstańców Wielkopolskich , przedstawiciele Rady Rodziców, a także mieszkańcy naszych wsi. Następnie dyrektor szkoły przedstawił jej działania związane z kultywowaniem tradycji Powstania Wielkopolskiego . Zwrócił się również do uczniów słowami:...”Dewiza na sztandarze Serca i Czyny Tobie Ojczyzno”,to wartości jakimi możemy służyć Ojczyźnie,dbając o swój rozwój, będąc pracowitymi i sumiennie podchodzącymi do swoich obowiązków, nie marnującymi talentów. Powiedział również, że:... „ nawet po latach kiedy opuścicie mury szkoły, będziecie świadczyć o wartościach jakie nam przyświecają. Imię i sztandar szkoły przetrwają lata, dziesiątki lat,a wartości napisane na sztandarze niech będą życiowym drogowskazem” Potem nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru , odczytanie aktu nadania, prezentacja sztandaru i uroczyste ślubowanie uczniów na sztandar. Na zakończenie części oficjalnej odśpiewano hymn szkoły i wyprowadzono poczty sztandarowe. W dalszej części uroczystości głos zabrali goście. Na zakończenie dzieci szkolne wystąpiły w programie artystycznym, recytując przepięknie i śpiewając utwory patriotyczne.Program artystyczny uświetniony został koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Katarzyny Mazur i Łukasza Bagrowskiego. Dyrektor szkoły podziękował wszystkim gościom za wsparcie szkolnego przedsięwzięcia,a nauczycielom, radzie rodziców i pracownikom szkoły za zaangażowanie, wkład pracy zrozumienie przygotowaniu uroczystości . Następnie prowadząca uroczystość Alina Pawełczyk zaprosiła wszystkich do przemarszu przed obeliski poświęcony Powstańcom Wielkopolskim przy szkole. Tam odbył się apel poległych i złożenie wiązanek kwiatów. W dalszej części goście zwiedzili wystawy przygotowane w szkole i spotkali się na poczęstunku w świetlicy szkolnej. Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują wszystkim fundatorom sztandaru i uroczystości. A są nimi : Gmina Wieleń, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Miałach , Lech Wojcieszyński Prezes Firmy Metrolog sp. z o o Czarnków, Pan Marek Kurkiewicz - CGS Drukarnia Mrowino, Centrum Medyczne Jakub Rzeźnik w Wieleniu, Firma Danex w Rosku , Bank Spółdzielczy w Wielenu, Nadleśnictwo Potrzebowice, Jarosław Kardach i Krzysztof Kąpielewski – Firma Mawi, Ryszard Kielczyk Prezes Zarządu Odlewni Żeliwa „ Drawski S.A „ w Drawskim Młynie, Andrzej Wiliński i Krzysztof Wasilewski kancelaria BROKERS w Pile, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie,TPPW Koło Ziemi Wieleńskej, Zenon Doczekalski, Maria i Zygmunt Doczekalscy, Jadwiga I Marek Dolni, Anna Pawełczyk –Wojcieszyńska , Jacek Wojcieszyński, Anna i Jacek Fręś, Firma Verti-Mal Czarnków, Dariusz Dorna- Firma Kanrod z Wielenia, Łukasz i Marzena Piechowiak , Alina, Jan , Adam Pawełczyk, Ochotnicz Straż Pożarna W Miałach, Biurotechnik Piła, Zdzisław Misiaczyk, Firma Handlowo-Usługowa Beniamin Grzech z Wielenia, Magdalenai Wiesław Gogołek. Serdecznie dziękujemy Panu Marianowi Obst, Katarzynie Mazur , Łukaszowi Bagrowskiemu ,Dętej Orkiestrze Młodzieżowej z Krzyża pod batutą Mieczysława Sorbala , pocztom sztandarowym za uświetnienie uroczystości , Pani Alicji Adamczyk –dyrektor MGOK za udostępnienie świetlicy, Ochotniczej Straży Pożarnej z Miałów za dbanie o bezpieczeństwo w czasie przemarszu, Radzie Rodziców naszej Szkoły i Kołu Gospodyń Wiejskich z Miałów za okazaną pomoc .