Nauczyciele

Od 1.09.2021 roku dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Ignaszak

Nauczyciel Przedmiot
Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Paniączyk                

mgr Jolanta Ściegienna

Język polski  mgr Iwona Bajran       
Język niemiecki Michalina Stankiewicz

Język angielski  / Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Król
Matematyka  mgr Katarzyna Łukaszewicz

Historia / Geografia  /Wiedza o społeczeństwie

dr hab. Arkadiusz Słabig

Biologia / Przyroda / Wychowanie fizyczne/ Chemia mgr Monika Kornacka
Technika / Plastyka / Muzyka / Informatyka mgr Joanna Ignaszak
Fizyka  mgr Monika Krystek
Religia / Biblioteka / Świetlica
mgr Barbara Tomczak
Wychowanie do życia / Logopeda / Doradztwo zawodowe

mgr Marzena Piechowiak

Pedagog/ Pedagog specjalny mgr Anna Paniączyk
Oddział przedszkolny / Doradztwo zawodowe mgr Marzena Piechowiak