Rada Rodziców

Przewodnicząca – Karolina Borkowska

Zastępca – Wioleta Sieminiak - Ławrynowicz

Sekretarz – Sebastian Dworzyński

Skarbnik – Marzena Gulik

Członkowie  -  Joanna Nawrot, Magdalena Kępa, Monika Krystek, Krystian Kuźnik

Komisja rewizyjna: 

  • Paula Gulik - przewodnicząca
  • Michalina Stankiewicz- sekretarz
  • Magdalena Kuklewska - członek

 

Składka na Radę Rodziców  wynosi 50 zł na pierwsze dziecko i 40 zł na każde kolejne.

Składki można wpłacać u wychowawców klas, przedstawicieli Rady Rodziców, a także bezpośrednio na numer konta bankowego podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Nr konta Rady Rodziców: BS Wieleń 06 8960 0003 0004 8305 3000 0010

Roczne sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 2022/2023