Rada Rodziców

Przewodnicząca – Joanna Nawrot

Zastępca – Krystian Kuźnik

Sekretarz – Weronika Haufa-Dworzyńska

Skarbnik – Marzena Gulik

Członkowie – Wioleta Sieminiak, Paula Gulik.

 

Komisja rewizyjna: 

  • Balbina Majchrzak - przewodnicząca
  • Michał Nowicki - sekretarz

 

Składka na Radę Rodziców  wynosi 50 zł.  

Składki można wpłacać u wychowawców klas, przedstawicieli Rady Rodziców, a także bezpośrednio na numer konta bankowego podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Nr konta Rady Rodziców: BS Wieleń 06 8960 0003 0004 8305 3000 0010

Sprawozdanie roczne z działalności Rady Rodziców za rok 2021/2022