Misja Szkoły

Szkoła dzisiaj jest publiczną, ośmioklasową, jednociągową szkołą podstawową z dwoma oddziałami  przedszkolnymi,           do której uczęszczają dzieci z Miałów, Mężyka i Białej.

Misją naszej szkoły jest Uczeń - wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające z kontynuować naukę  na wyższych szczeblach edukacji, mający poczucie własnej wartości, związany z tradycją i historią regionu, aktywny i otwarty na potrzeby innych.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczegółnymi odnośnikami.