Ramowy rozkład dnia

Czas pracy Oddziału Przedszkolnego: od godz. 7.30 do godz.14.30

Godziny Przebieg
7:30-8:10 Schodzenie się dzieci. Zabawy według zainteresowań w grupach łączonych: manipulacyjne, konstrukcyjne, badawcze, tematyczne i inne. Ćwiczenia poranne i czynności higieniczne.
8:10-8:30 Śniadanie
8:30-9:00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do zajęć.
9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. Zabawy ruchowe.
10:00-10:15 Przygotowanie do wyjścia „na świeże powietrze”. Czynności samoobsługowe.
10:15-11:15 Pobyt na świeżym powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem naturalnych przeszkód. Zabawy w kole na dziedzińcu przedszkolnym.
11:15-11:30 Powrót z pobytu na świeżym powietrzu. Czynności samoobsługowe w szatni. Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.
11:30-12:00 Obiad
12:00-13:20 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna. Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu.
13:20-13:30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.
13:30-13:45 Podwieczorek
13:45-14:30 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

  

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  realizowana jest w godzinach 8:00 - 13:00.