Nasze przedszkole

 ,, Życie ma tyle kolorów, ile potrafi w nim dostrzec dziecko"...

W Oddziale Przedszkolnym funkcjonuje jedna grupa.

Za główny cel stawiamy sobie fundamentalną potrzebę rozwoju indywidualnych zainteresowań dzieci.

Rozwijamy w dzieciach optymistyczne cechy charakteru: dobroć, empatię, otwartość, zaradność, odporność emocjonalną, samodzielność, kreatywność, wiarę we własne możliwości i umiejętność współdziałania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Staramy się zapewnić dzieciom radosną, rodzinną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, pełną akceptacji i życzliwości.
Wspieramy Rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem, zapewniamy im rzetelną informację. Jesteśmy otwarte na potrzeby Dzieci i Rodziców.