Plan lekcji

 

ważny od 15.01.2024 roku 

 

Klasa II - wychowawca mgr Jolanta Ściegienna

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  w-f  j. angielski  edu.wczesn.  informatyka

 w-f

8.55 - 9.40  edu.wczesn.  edu. wczesn.  edu.wczesn.  edu.wczesn.  j.angielski
9.55 - 10.40  w-f  edu. wczesn.  edu.wczesn.  edu.wczesn.  edu.wczesn.
10.50 - 11.35  edu.wczesn.  religia  edu.wczesn.  edu.wczesn.  edu.wczesn.
11.45 - 12.30  zaj.dodatkowe  edu.wczesn.  zaj.dyd.wyrów.  religia  
12.40 - 13.25          

 

Klasa III - wychowawca mgr Anna Paniączyk

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  w-f  edu. wczesn.  edu.wczesn.  edu. wczesn.  w-f
8.55 -  9.40  edu. wczesn.  edu. wczesn.  edu.wczesn.  edu. wczesn.  edu. wczesn.
9.55 - 10.40  w-f  religia  edu.wczesn.  edu. wczesn.  j. angielski
10.50 - 11.35  edu.wczesn.  zaj. dodatkowe  edu.wczesn.  edu. wczesn.  religia
11.45 - 12.30  j.angielski    zaj.dyd.wyrów.  informatyka  edu. wczesn.
12.40 - 13.25          
13.35 - 14.20          

 

Klasa IV - wychowawca mgr Agnieszka Król

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  j. angielski  j.polski  religia  muzyka  j.polski
8.55 - 9.40  zaj. z wych  j. angielski  matematyka   religia  matematyka
9.55 - 10.40  j.polski  technika  j.polski  matematyka  przyroda
10.50 - 11.35  przyroda  matematyka  j.polski  w-f  historia
11.45 - 12.30  w-f  j. angielski  informatyka  plastyka  w-f
12.40 - 13.25  zaj.dod mat      zaj.dod j.pol  w-f
13.35 - 14.20  wdz        

 

Klasa V - wychowawca mgr Monika Kornacka

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  j.polski  informatyka  j.polski  muzyka  geografia
8.55 - 9.40  religia  j.polski  biologia  matematyka  historia
9.55 - 10.40  matematyka  j. angielski  matematyka  religia  j.polski
10.50 - 11.35  matematyka  j. angielski  technika  w-f  zaj. z wych
11.45 - 12.30  w-f  j. polski    plastyka  w-f
12.40 - 13.25  j. angielski  zaj. dod mat.    historia  w-f
13.35 - 14.20    

 

   

 

Klasa VI- wychowawca mgr Katarzyna Łukaszewicz

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  muzyka  historia  biologia  w-f  j.angielski
8.55 - 9.40  w -f  matematyka  j.polski  j.polski  w-f
9.55 - 10.40  religia  j. polski  religia  j.polski  matematyka
10.50 - 11.35  j.polski  informatyka   technika  matematyka  j.angielski
11.45 - 12.30  matematyka  zaj z wych  plastyka  w-f  geografia
12.40 - 13.25        j.angielski  historia
13.35 - 14.20        zaj.dod  

 

Klasa VII - wychowawca mgr Katarzyna Łukaszewicz

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.45  muzyka fizyka  j.niemiecki  w-f  j.angielski
8.55 - 9.40  w-f fizyka  j.niemiecki  chemia  w-f
9.55 - 10.40  religia matematyka  religia  biologia  historia
10.50 - 11.35  j.polski informatyka  matematyka  j.polski  matematyka
11.45 - 12.30  matematyka  zaj z wych  plastyka  w-f  j.polski
12.40 - 13.25  biologia j.angielski  j.polski  chemia  historia
13.35 - 14.20  doradz.zaw j.angielski  j.polski  geografia  geografia