Gmina Wieleń

Nasza gmina jest największą pod względem powierzchni w województwie wielkopolskim. Położona jest w jego północno - zachodniej części w dolinie Noteci. To tutaj rozciągają się lasy Puszczy Noteckiej znane z obfitości runa leśnego, zwierzyny łownej ukrytej w gęstwinie drzew, czystych jezior i balsamicznego powietrza. Gminę Wieleń tworzy 19 sołectw Biała, Dębogóra, Dzierżążno Wielkie, Dzierżążno Małe, Folsztyn, Gieczynek, Gulcz, Hamrzysko, Herburtowo, Kołądek, Kocień Wielki, Kuźniczka, Marianowo, Mężyk, Miały, NoweDwory, Rosko, Wrzeszczyna, Zielonowo. Współczesne oblicze gminy w najpoważniejszym stopniu ukształtowały warunki naturalne. Ponad połowę powierzchni zajmują lasy, ponad 25%grunty orne, przepływają tu cztery rzeki, a jezior jest kilkanaście. Nie dziwi fakt, iż w związku z usytuowaniem naszej gminy w sercu Puszczy Noteckiej turyści z różnych stron kraju szukają tutaj wytchnienia, a władze lokalne w rozwoju turystyki widzą przyszłość regionu. Na terenie gminy znajduje się z Wieleniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, dwa gimnazja w Rosku i Wieleniu i pięć szkół podstawowych w Wieleniu, Rosku,Gulczu, Dzierżążnie Wielkim i Miałach. Bliższych informacji na temat gminy Wieleń oraz samego miasta można uzyskać na stronie www.wielen.pl