Laboratoria Przyszłości

Już od 1 września 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach podczas zajęć lekcyjnych będą korzystać z nowoczesnego sprzętu edukacyjnego zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która ma na celu wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

W ramach programy  zakupiono sprzęt, dzięki któremu zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań. 

Kwota wydatkowana w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla Szkoły Podstawowej w Miałach to 30 000 zł .