Hymn szkoły

I.
Ziemio Milska, Wielkopolska
pośród szumu leśnych drzew.
Chcę ukochać Ciebie dzisiaj
by powstańczy uczcić zew.

II.
Tu Powstaniec, Wielkopolski
stworzył kiedyś nowy ład.
Byśmy mogli w nim się uczyć
i poznawać lepszy świat.

III.
W wolnej Polsce, w polskiej szkole
którą w Miałach mamy tu.
W niej pragniemy żyć i tworzyć
póki w piersiach starczy tchu.

IV.
Wielkopolska, Ziemia droga
naszych ojców Boży dar.
Dla niej biją nasze serca
dla niej w naszych sercach żar.


Aranżacja muzyczna : Marian Obst
Słowa: Jan Pawełczyk